• 08

Kerkdiensten

zondag 30 augustus 2020 aanvang 9:30 uur.

Predikant
Ds. M. Goudriaan 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
1 Samuël 3 
Tekst
1 Samuël 3:9 

1 Samuël 3
9 Daarom zeide Eli tot Samuel: Ga heen, leg u neder, en het zal geschieden, zo Hij u roept, zo zult gij zeggen: Spreek, HEERE, want Uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en leide zich aan zijn plaats.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 36:2
Psalm 85:3
Psalm 86:3
Psalm 119:45,84
Psalm 99:2,5
Psalm 56:5 
Organist
J.P. de Weerdt
Koster
S. Hovestadt-Drost 
Collecten
Diaconie ouderenzorg
Belastingen, heffingen, etc
Werk kerkrentmeesters
 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren