• 08

Kerkdiensten

zondag 30 augustus 2020 aanvang 17:15 uur.

Voor altijd verbonden!

Predikant
Ds. M. Maas 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
Bediening van de Heilige Doop 
Schriftlezing
Exodus 19:1-8 en 24:1-8 
Tekst
Exodus 24:7-8 

Exodus 24
7 En hij nam het boek des verbonds, en hij las het voor de oren des volks; en zij zeiden: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen.
8 Toen nam Mozes dat bloed, en sprengde het op het volk; en hij zeide: Ziet, dit is het bloed des verbonds, hetwelk de HEERE met ulieden gemaakt heeft over al die woorden.
Puntenverdeling
1. verbond
2. teken van het verbond 
Psalmen
Voorzang Psalm 147:10
Psalm 105:1,5
Psalm 25:6
Psalm 87:4
Psalm 134:3
Psalm 89:12,15
Psalm 103:9
Psalm 99:4,6 
Extra informatie
Er zullen drie kinderen worden gedoopt. 
Organist
C.A. van 't Hof
Koster
J.P. Brussé 
Collecten
Diaconie ouderenzorg
Belastingen, heffingen, etc
Werk kerkrentmeesters
 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren