• 07

Kerkdiensten

zondag 6 september 2020 aanvang 9:30 uur.

Predik het Woord!

Predikant
Ds. M. Maas 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
Bevestiging ds. A.J. van den Herik 
Schriftlezing
2 Timotheüs 4: 1 - 8 
Tekst
2 Timotheüs 4: 2a 

Puntenverdeling
 
Psalmen
Psalm 135:1
Psalm 135:2,3
Psalm 25:5
Psalm 119:7,8
Psalm 119:65,67
Psalm 119:9
Psalm 33:2 
Organist
C.A. van 't Hof
Koster
J.P. Brussé 
Collecten
Sti. Ontmoeting Dak- en thuislozen
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters
 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren