• 08

Kerkdiensten

zondag 13 september 2020 aanvang 9:30 uur.

Predikant
Ds. H.J. Stoutjesdijk 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Psalm 93, Mattheüs 14:22-34 
Tekst
Psalm 93:4 

Psalm 93
4 Doch de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 89:19
Psalm 93:1,2
Psalm 119:60
Psalm 93:3,4
Gebed des HEEREN vers 3,4
Psalm 42:4,5 
Organist
C.A. van 't Hof
Koster
E. Besseling 
Collecten
Diaconie algemene/wijk doeleinden
Orgel, inventaris kerkgebouw
Werk kerkrentmeesters
 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren