• 02

Kerkdiensten

zondag 20 september 2020 aanvang 17:15 uur.

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
Opening winterwerk 
Schriftlezing
Mattheüs 14:13-21 
Tekst
Mattheüs 14:16 

Mattheüs 14
16 Maar Jezus zeide tot hen: Het is hun niet van node heen te gaan, geeft gij hun te eten.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 54:1
Psalm 25:1,2
Psalm 25:6
Psalm 34:2,5
Psalm 36:2
Psalm 103:9 
Organist
B. van Buitenen
Koster
W.C.J. Hovestadt 
Collecten
Commissie hulpactie Roemenië
Onderhoud Augustijnenkerk
Werk kerkrentmeesters
 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren