• 24

Kerkdiensten

zondag 18 oktober 2020 aanvang 17:15 uur.

Wandelen met God

Predikant
Ds. J.B. ten Hove 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Genesis 5 en Hebreeën 11:5 
Tekst
Genesis 5:22 

Genesis 5
22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 33:2
Psalm 91: 1
Psalm 17: 3
Psalm 25: 7
Psalm 105: 3
Psalm 17: 8 
Organist
B. van Buitenen
Koster
J.G. Fase 
Collecten
KIA Werelddiaconaat, ondersteuning landbouwprogramma Rwanda
Jeugdwerk
Werk kerkrentmeesters
 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren