• 07

Kerkdiensten

zondag 22 november 2020 aanvang 9:30 uur.

Het gouden kalf!

Predikant
Ds. M. Maas 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Exodus 32:1-20 
Tekst
Exodus 32:1 

Exodus 32
1 Toen het volk zag, dat Mozes vertoog van den berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron, en zij zeiden tot hem: Sta op, maak ons goden, die voor ons aangezicht gaan; want dezen Mozes, dien man, die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet, wat hem geschied zij.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang: Morgenzang: 1
Psalm 111:1,3
Psalm 79:4
Psalm 81:11,13,15
Psalm 85:3
Psalm 99:8 
Organist
J.P. de Weerdt
Koster
S. Hovestadt-Drost 
Collecten
Stichting Distinto
IKOS
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren