• 11

Kerkdiensten

zondag 22 november 2020 aanvang 17:15 uur.

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
  
Bijzonderheden
Heilige Doop 
Schriftlezing
Hosea 2: 15-22 en 1 Petrus 2: 1-10 
Tekst
Hosea 2: 18-19 

Hosea 2
18 (2:17) En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems; en Ik zal den boog, en het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen.
19 (2:18) En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 90:6
Psalm 81 vers 1 en 2
Psalm 81 vers 12
Psalm 105 vers 5 (binnenbrengen kinderen)
Psalm 134 vers 3
Psalm 25 vers 5 en 6
Psalm 103 vers 6 en 7
Psalm 72 vers 8 
Organist
C.A. van 't Hof
Koster
J.G. Fase 
Collecten
Stichting Distinto
IKOS
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren