• 02

Kerkdiensten

zondag 9 augustus 2020 aanvang 17:15 uur.

Predikant
Ds. H.J. Stoutjesdijk 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Zacharia 12 
Tekst
Zacharia 12:10 

Zacharia 12
10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 102:12
Psalm 122:1
Psalm 130:4
Psalm 22:8,11,15
Psalm 135:12
Psalm 56:5 
Organist
B. van Buitenen
Koster
W.C.J. Hovestadt 
Collecten
Stichting Sociaal Fonds van de Kerken
Onderhoud Augustijnenkerk
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren