• 07

Kerkdiensten

zondag 9 mei 2021 aanvang 17:15 uur.

God de Heere regeert!

Predikant
Ds. P. Molenaar 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Psalm 1 en 2 en Mattheüs 28:16-20 
Tekst
Psalm 2:10,11 

Psalm 2
10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!
11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 12:1
Psalm 72:1
Psalm 101:6
Psalm 2:1,4,5.
Psalm 119:12.
Psalm 99:1,2 
Organist
B. van Buitenen
Koster
J.P. Brussé 
Collecten
Wijkdoel thema vluchtelingenzorg
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren