• 02

Kerkdiensten

zondag 13 juni 2021 aanvang 9:00 uur.

Zonde en voorspraak

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
Heilig Avondmaal 
Schriftlezing
1 Johannes 1:5-2:2 
Tekst
1 Johannes 2:1-2 

1 Johannes 2
1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 66:10
Psalm 36 vers 2
Psalm 36 vers 3
Psalm 130 vers 2, 3 en 4
Psalm 32 vers 3
Psalm 123 vers 1
Zingen bij 1e tafel: Psalm 61: 4
Psalm: 103 vers 6 
Organist
A.L. Keijzer
Koster
J.P. Brussé 
Collecten
Sti. Diaconaal Aandachtscentrum
Onderhoud Pauluskerk
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren