• 24

Kerkdiensten

zondag 19 september 2021 aanvang 9:30 uur.

Weerstand bieden

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Genesis 4: 1-16; Hebr. 11: 4 
Tekst
Genesis 4: 6 en 7 

Genesis 4
6 En de HEERE zeide tot Kain: Waarom zijt gij ontstoken, en waarom is uw aangezicht vervallen?
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 19: 5
Psalm 96: 1 en 2
Psalm 96: 6
Psalm 12: 1, 6 en 7
Gezang 5 (Gebed des Heeren): 7 en 8
Psalm 72: 4 
Organist
P. 't Lam 
Koster
E. Besseling 
Collecten
Commissie hulpactie Roemenië
Onderhoud Augustijnenkerk
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren