• 11

Een persoonlijke benadering...

“Zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten;
Want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn Woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.”
Openbaring 3:8.

 

Bij de voorbereiding op het Heilig Avondmaal hebben wij ons gebogen over één van de zeven brieven die de Heere Jezus heeft gezonden aan de gemeenten in Klein-Azië – het huidige Turkije. Het was de zevende brief, gericht aan de gemeente van Laodicéa. Dat was eigenlijk wel een aangrijpend woord. Want de gemeente van Laodicéa dacht in nauwe verbinding met de Heere Jezus te staan, maar de Heere Jezus moest zeggen: Ik sta buiten… Maar… gelukkig, Hij klopt. De Heere Jezus wil ons niet verlaten, maar Hij klopt nog op de deur van ons hart. Ook via deze wijkbrief. Hij wil dat u de deur van uw hart opendoet. Hij zegt:
“Zie, Ik sta aan de deur
En ik klop;
Indien iemand Mijn stem zal horen
En de deur opendoen,
Ik zal tot hem inkomen,
En Ik zal met hem avondmaal houden,
En hij met Mij.” Openb.3:20.

Maar, het is heel opvallend dat elk van deze zeven gemeenten door de Heere Jezus persoonlijk wordt aangesproken. Vandaar dat er ook zeven afzonderlijke brieven zijn. De Heere Jezus laat ons geen – om zo te zeggen – “standaardbrief” bezorgen. De brief is niet “automatisch opgemaakt, en daarom niet ondertekend”, zoals we dat wel eens onder een document van de overheid kunnen lezen. Neen. De Heere Jezus weet precies, wat elk mens afzonderlijk nodig heeft. Hoewel de Bijbel voor ieder mens geschreven is, jong en oud, geleerd of eenvoudig, wil de Heere het door de Heilige Geest persoonlijk bij ons “thuisbrengen”. Toepassen. Lees daarom biddend uw Bijbel. Vraag om de verlichting met Zijn Heilige Geest.

De zesde brief, die de Heere Jezus schrijft, is gericht aan de gemeente van Philadelphia. De Heere Jezus zegt:
“Ik weet uw werken;
Zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven,
En niemand kan die sluiten;
Want gij hebt kleine kracht,
En gij hebt Mijn Woord bewaard,
En hebt Mijn Naam niet verloochend.”

“Ik weet uw werken”: dat is hier vertroostend bedoeld. Soms kan dit woord ook bedreigend overkomen. Dat zien we bijvoorbeeld in Openbaring 3:1. Tot de gemeente van Sardis klinkt het dreigend:
“Ik weet uw werken,
dat gij de naam hebt dat gij leeft,
en gij zijt dood.”
Want de Heere Jezus weet immers alles van ons af! Vandaar dat wij wel mogen bidden met de dichter van Psalm 139: (14b berijmd.)
“Beproef m' en zie of mijn gemoed
iets kwaads iets onbehoorlijks voedt.”
Hier echter in de brief gericht aan de gemeente van Philadelphia heeft dit woord iets vertroostends. Dat blijkt ook:
“Gij hebt Mijn Woord bewaard,
En hebt Mijn Naam niet verloochend.”
Dat wordt blijkbaar door de Heere Jezus gezien! In onze tijd, is dat meer dan ooit nodig. Vertrouw op de Heere, zoals Hij tot ons komt vanuit Zijn onfeilbare Woord. En bid het: geef, Heere, dat ik Uw Naam niet verloochen.

Over dat onfeilbare Woord mogen wij ons ook weer buigen op 20 september in de wijkzaal van de Pauluskerk. U bent er dan toch ook weer? Belijd het maar mee:
“Mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis;
Dat heb ik lief, ook doe ik Uw bevelen;
Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis,
Door zijnen smaak, én hart én zinnen strelen.”*

Lezen: Openbaring 3:7-13.
*Zingen: Psalm 119:84.


Namens de Protestantse Contact Dienst
en de wijkkerkenraden
van de Augustijnenkerk en Pauluskerk,
van harte Gods zegen toegewenst.
Ds. G. van Wijk, september 2017.

 

Aanvangstijd opening catechese

De openingsavond voor de catechese van maandag 26 september begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur.

Schouder aan Schouder

Op donderdagavond 29 september organiseert de CU/SGP Dordrecht een bijeenkomst met het thema: "Schouder aan Schouder"; hoe geven we als christelijke gemeenschappen het geloof praktisch vorm in Dordrecht. Sprekers onder andere Gert-Jan Segers en Antony Golverdingen. Aanvang 17.30u (incl. eten). Locatie: Trinitatuskapel. Voor het programma en aanmelden kijk op: dordrecht.christenunie-sgp.nl/focus4dordt

Opening zondagsschool seizoen

Foto's van de opening van het zondagsschool seizoen.

Lees meer

Foto's opening zondagsschool seizoen

De foto's van de opening van het zondagsschool seizoen zijn geplaatst. Kijk bij fotoalbums.

Inloggen

Registreren