• 08

Nieuwsarchief

Beroep aangenomen

Ds. M. Maas uit Veenendaal heeft kenbaar gemaakt dat hij het beroep vanuit de hervormde gemeente Dordrecht, wijk 7, heeft mogen en moeten aannemen.

Het is bijzonder om te horen hoe de Heere ds. M. Maas zo duidelijk heeft geleid en de weg zo onmiskenbaar heeft geopend.

Laat ons voortdurend Gods aangezicht zoeken en Hem smeken om de doorwerking van Zijn Heilige Geest opdat jongeren en ouderen aan Zijn voeten worden gebracht. Daar wil de Heere zowel prediking als pastoraat voor gebruiken.

De kerkenraden van de wijken 2 en 7

Inloggen

Registreren