• 11

Nieuwsarchief

Word maatje van een vluchteling

Gastvrijheid is een Bijbelse opdracht. Jezus zegt: heb je naaste lief als uzelf. Het is mooi als we als kerkelijke gemeente vluchtelingen welkom heten en iets voor hen willen betekenen.
Vluchtelingen vinden het vaak moeilijk zelfstandig aansluiting te vinden in de Nederlandse maatschappij. Dat komt door taalproblemen en door verschillen in cultuur en geloofsbeleving. Ze hebben wel een sterke behoefte aan een sociaal netwerk, omdat ze familie en vrienden vaak hebben moeten achterlaten.
Vanuit onze gemeente zijn we als diaconie actief betrokken bij het Dordtse initiatief van samenwerkende kerken om vluchtelingen/statushouders te helpen om een netwerk om zich heen op te bouwen. Dat kan natuurlijk niet zonder Nederlanders (lees: gemeenteleden) die hen hierbij helpen, zodat ze straks zelf hun weg vinden in onze stad.
Voor het maatjesproject zijn we op zoek naar u/jou! Het is dankbaar werk, levert vaak onvergetelijke ervaringen op en kost je hooguit een dagdeel per maand. Doe je mee? Of wil je eerst meer weten? Contact de leden van de werkgroep: Janneke Clements (06-11532218) of Janella Kasteleijn (06-15151024).

Inloggen

Registreren