• 24

Nieuwsarchief

Orgel Augustijnenkerk (2)

Op de website van de Stichting Behoud Augustijnenkerk zijn twee foto-albums van de werkzaamheden aan het Maarschalkerweerd-orgel geplaatst.

Foto's van de demontage van het orgel   >>

Foto's van het bezoek aan de werkplaats van Elbertse in Soest   >>

Mede door subsidies van een zevental cultuurfondsen, de rijksoverheid, Stichting Behoud Augustijnenkerk en de vele giften is de financiering van dit groot onderhoud gedekt. Hiervoor mogen we dankbaar zijn! Naast het groot onderhoud aan het orgel zal ook de orgelgalerij worden opgeknapt en is er een regulier onderhoudsplan voor het orgel opgesteld. Voor de financiering hiervan zal het orgelfonds blijven bestaan, giften blijven dan ook van harte welkom!

Het rekeningnummer van het orgelfonds is: NL28 INGB 0007 2275 68 ten name van St. Behoud Augustijnenkerk Dordrecht. Vermeldt dan op uw overschrijving ‘Orgelfonds’.

Inloggen

Registreren