• 11

Nieuwsarchief

ds. A.J. van den Herik neemt beroep aan

Met grote dankbaarheid aan de Heere vermelden we dat ds. A.J. van den Herik het beroep van wijkgemeente 2 te Dordrecht heeft aangenomen. In de aannemingsbrief schreef hij o.a.:

"We hebben in het ontvangen van het beroep en de daaruit volgende ontmoetingen de leiding van de Heere mogen zien. Hij verbond ons aan u. We zien er naar uit met Gods hulp in uw midden dienstbaar te zijn als herder en leraar. We bidden om een gezegende tijd met en onder u!"

Veel komt er nog af op het gezin Van den Herik en ook op onze kerkrentmeesters die nu een passende pastorie moeten vinden en geschikt maken. Mogen zij en wij bij dit alles biddend zien op de Heere die roept en daarin ook de belofte horen dat Hij het zal doen.

God zij altoos op 't hoogst geprezen;
Lof zij Gods goedertierenheid,
Die nimmer mij heeft afgewezen,
Noch mijn gebed gehoord ontzeid!
Psalm 66:10

Namens de kerkenraad van wijkgemeente 2
J. van der Wal
Scriba

Artikelen in archief

Inloggen

Registreren