• 02

Augustijnenkerk

 • Augustijnenkerk

  augustijnenkerkw

  Wijkgemeente 2 heeft als kerkgebouw de Augustijnenkerk in gebruik. Deze is gelegen in de binnenstad. De voorzijde bevindt zich aan de Voorstraat 216 te Dordrecht. (In de wintermaanden en bij harde wind zijn de deuren aan de voorzijde dicht en kan men het kerkgebouw via de zij-ingang onder de poort aan de Hofkant betreden). In overleg met de koster kan altijd geregeld worden dat men via de voorzijde het kerkgebouw kan binnenkomen. Bijv. mensen met een rolstoel.

  Wijkgemeente 2 houdt elke zondag twee diensten in samenwerking met wijkgemeente 7. De diensten worden gehouden 's morgens om 09:30 uur en 's middags om 17:00 uur. Op enkele uitzonderingen na worden alle ochtenddiensten in de Augustijnenkerk en de middagdiensten in de Pauluskerk gehouden. Van 1 mei tot 31 oktober zijn de middagdiensten afwisselend in de Pauluskerk en de Grote Kerk.

  Voor informatie over de plaats van de te houden diensten kunt u het preekrooster of het kerkblad Kerk op Dordt raadplegen.

  Henry Vink, koster
  Tel: 06-28240155 
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Tel Augustijnenkerk: 078-6145034

  Gebouw

  De middeleeuwse Augustijnenkerk ligt ingeklemd tussen de historische bebouwing aan de Voorstraat in Dordrecht. De oude voorgevel is in 1773 vervangen door een gevel in neoclassicistische stijl: twee grote deuren met daarboven rondboogramen onder een driehoekig tympaan. Twee grote lantaarns op smeedijzeren steunen sieren de gevel.

  De kerk uit 1293/1450 behoorde tot het Augustijnenklooster. Het Augustijnenklooster werd gebouwd op grond, geschonken door graaf Floris V. In opdracht van de paus moesten de augustijnen prediken in de landstaal. De prediking was zo in trek bij de Dordtse bevolking, dat rond 1450 besloten werd de kloosterkerk uit te breiden met een tweede beuk. Ook werden toen drie kapellen aan de kerk gebouwd, namelijk: de Van Beverenkapel, de Van Drenckwaertkapel (een dubbele kapel) en de Schrijverskapel.

  Orgel

  In de Middeleeuwen werd het orgel meestal zo dicht mogelijk in de nabijheid van het koor geplaatst in verband met de liturgische zangen. Dit was ook het geval in de Augustijnenkerk, zoals blijkt uit rekeningen over 1555, toen er wagenschot (eikenhout) werd geleverd voor het nyeu orgel staande ten Augustinen, dat zijn plaats kreeg tegen de oostmuur van de zijbeuk. Op een oude plattegrond van 1690, waarop de graven zijn ingetekend, is ook de plaats van dit orgel aangegeven.

  In 1776 werd het oude orgel vervangen door een nieuw, gebouwd door H.H. Hess te Gouda, en geplaatst aan de Voorstraatzijde. In 1897 schonk dr. J.J. Stronck, emerituspredikant te Dordrecht, een bedrag van 25.000 gulden (11.364 euro) voor de bouw van een nieuw orgel. Als voorwaarde stelde hij onder meer, dat de oude balustrade moest blijven staan en dat ook het Dordtse wapen boven het oude orgel een plaats moest krijgen op de nieuwe orgelkas. Het orgel werd in 1899 geplaatst door de orgelmaker M. Maarschalkerweerd te Utrecht en op zondag 24 september van dat jaar plechtig ingewijd door dr. J.Th.A. Jonker.

  Het instrument heeft 27 stemmen, verdeeld over twee klavieren en pedaal.

 • Kerkenraad

  Gemeente Predikant
  Ds. A.J. van den Herik
  Noordhoevelaan 28
  3319 CH Dordrecht
  tel: 078-8501550
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Ouderling Kerkrentmeester
  H.C. de Gelder
  Esdoornlaan 15
  3319 XD Dordrecht
  tel: 0622545263
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  J.W. Krowinkel
  Zuidendijk 23
  3314 CP Dordrecht
  tel: 06-51881938
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  J.F. Mastenbroek
  Burg. Beelaertspark 34
  3319 AV Dordrecht
  tel:
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  P.B. van Utrecht
  Zeedijk 11
  3329 LC Dordrecht
  tel: +31786229046
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Ouderling
  J.M. Goudriaan
  Javastraat 2H
  3312 XH Dordrecht
  tel: +31786135516
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  J.C. Hartog
  Vissersdijk 20 C
  3319 GV Dordrecht
  tel: +31786167360
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  M.C. van der Klooster
  Stooplaan 16
  3311 DM Dordrecht
  tel: +31786148894
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  G. Leertouwer
  Oranjelaan 262A
  3312 GM Dordrecht
  tel: +31788795097
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  S.C.J. van Marle
  Slauerhoffstraat 37
  3319 BT Dordrecht
  tel: +31786211618
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  A. Soare
  Drakensteynlaan 50
  3319 RG Dordrecht
  tel: 0783150663
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  W. van Utrecht
  Polluxhof 22
  3318 BJ Dordrecht
  tel: 06-53104345
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  J. van der Wal
  Maanplein 8
  3318 EK Dordrecht
  tel: +31786180141
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Diaken Scriba
  A.P. Paans
  Vissersdijk 20D
  3319 GV Dordrecht
  tel: 06 – 515 99 515
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Diaken
  W. Boele
  Sweelinckstraat 8
  3314 WJ Dordrecht
  tel: +31787851442
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  P.M. Boiten
  Baron van Boetzelaerlaan 44
  3319 CM Dordrecht
  tel: +31623686782
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  J.J.B. Korpershoek
  Vlotlaan 5
  3312 AR Dordrecht
  tel: +31786312015
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  G. van Luttikhuizen
  Esdoornlaan 23
  3319 XD Dordrecht
  tel: +31612878585
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  G.P. den Otter
  Boeroestraat 86
  3312 HD Dordrecht
  tel: +31786142339
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  M.P. Visser
  Korte Scheidingsweg 6
  3312 JN Dordrecht
  tel: +31619878872
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Wijkindeling

   

  SECTIE 1    
  Ouderling: S.C.J.van Marle  
  Diaken: M.P. Visser  
       
  3311 DA - 3311 DG    
  3311 DL - 3311 DT    
  3311 LP - 3311 LV    
  3311 LZ - 3311 MK    
  3311 NC - 3311 NE    
  3311 NK - 3311 NL    
  3311 NT - 3311 PL    
  3311 RA - 3311 RB    
       
  SECTIE 2    
  Ouderling: J.M. Goudriaan  
  Diaken: W. Boele  
       
  3311 RC - 3311 SM    
  3311 ZA - 3311 ZW    
       
  SECTIE 3    
  Ouderling: A. Soare  
  Diaken: P.B. van Utrecht  
       
  3312 CA - 3312 EX    
       
  SECTIE 4    
  Ouderling: G. Leertouwer  
  Diaken: G.P. den Otter  
       
  3312 JA - 3312 LL    
       
  SECTIE 5    
  Ouderling: W. van Utrecht  
  Diaken: P.M. Boiten  
       
  3312 LM - 3312 PW    
  3312 VA - 3312 WA    
  3314 JA - 3314 JD
 • Plaatselijke regeling

  Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de wijkkerkenraad op 24 juni 2014 en geldt met ingang van die datum.

  Open hier de plaatselijke regeling

 • Stichting Behoud Augustijnenkerk

  De "Stichting Behoud Augustijnenkerk" is opgericht op 14 september 1994, tijdens de periode van de laatste grote onderhoudsbeurt en renovatie van de Augustijnenkerk. 

  De stichting stelt zich ten doel: het organiseren, uitvoeren en coördineren van activiteiten tot het bijeenbrengen van gelden, tot behoud van de Augustijnenkerk te Dordrecht. Dit doel wordt onder meer bereikt door de instelling van werkgroepen, die functioneren onder verantwoordelijkheid van het bestuur: de groep vrijwilligers onder aanvoering van de heer de Gier, de werkgroep onderhoud en de werkgroep muziek. 

  Onze reeds vele eeuwen bestaande Augustijnenkerk ontleent haar huidige betekenis en functie aan haar:

  • gebruik voor de eredienst door de wijkgemeenten 2 en 7 van onze Hervormde Gemeente en als kerkelijk centrum voor wijkgemeente 2;
  • waarde als architectonisch monument
  • waarde als kerkhistorisch monument;
  • waarde als monument van de Nederlandse historie;
  • gebruik voor muzikale uitvoeringen;
  • attractieve waarde als toeristische trekpleister en Dordrecht promotie;
  • waarde als specifiek Dordts monument gelegen aan het Hof.

  Over de Augustijnenkerk zijn diverse boeken geschreven en publicaties verschenen. Deze zijn verkrijgbaar in "het winkeltje" van de kerk tijdens openstelling op zaterdagen. Vorige generaties hebben met veel inzet en ijver voor dit bijzondere Godshuis gezorgd, op de huidige generaties rust de taak dit werk nu en in de toekomst voort te zetten.

  Giften zijn vanzelfsprekend van harte welkom en worden aangewend voor onderhoud van het kerkgebouw. Het Iban-nummer van de stichting is NL28 INGB 0007 2275 68. 

  Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit: 

  A. Boogerman, voorzitter 
  H.C. de Gelder, secretaris / werkgroep onderhoud
  B. Tuinier, penningmeester
  J.W. Spijkman, algemeen lid (namens wijkgemeente 1)
  N.T. de Gier, algemeen lid / werkgroep zaterdagsopenstelling
  H. Naaktgeboren, algemeen lid (namens gemeente Dordrecht)
  J. Kapaan, algemeen lid / werkgroep muziek & zaterdagsopenstelling
  J. Leentvaar, algemeen lid / werkgroep muziek / beheer website

  Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Behoud Augustijnenkerk.

 • Openstelling Augustijnenkerk

  Commissie zaterdagopenstelling Augustijnenkerk

  Ivm de corona beperkingen is er momenteel geen reguliere openstelling!
  Welkom in de `stilte-Kapel` van 14:00 - 16:00 uur.
  De entree van de Augustijnenkerk is tijdens de corona crisis 7 dagen per week geopend voor: Bezinning - stilte - een praatje – gebed
  Welkom!

  De Augustijnenkerk is oud en waardevol. De Bijbel is ouder en nog waardevoller! De Augustijnenkerk is een mooie kerk met veel historie. Veel bezoekers komen hier al vele jaren op af om meer te weten te komen over de geschiedenis van deze kerk en ook om er te zijn tijdens verschillende activiteiten. Om de continuering van de zaterdagopenstelling te blijven waarborgen is er begin 2011 een nieuwe commissie "Zaterdagopenstelling Augustijnenkerk" opgericht. De commissie is samengesteld uit leden van de Stichting Behoud Augustijnenkerk en de evangelisatiecommissie. Doelstellingen van de commissie zijn:

  • Continuïteit van de zaterdagopenstelling blijven waarborgen.
  • De kerk open houden voor onze medemensen die het gebouw bezoeken/ binnenlopen en hen in aanraking laten komen met het Evangelie.
  • De historie van de kerk weergeven en vertellen waar onze gemeente de kerk voor gebruikt.

  De Augustijnenkerk opent vanaf april weer elke zaterdag haar deuren. Vrijwilligers ontvangen gasten die binnenlopen. Een prachtige gelegenheid om het geloof te delen en door te geven wie Jezus voor hen wil zijn. Ook worden er opendeurdiensten georganiseerd. 
  Kijk voor meer informatie over de openstelling op de activiteitenagenda van de Stichting Behoud Augustijnenkerk.

  Opendeur diensten

  De diensten beginnen om 14.00 en zijn rond 14.45 afgelopen. De kerk zal op de zaterdagen van april tot en met oktober geopend zijn en op de kerstmarkt (zaterdag) in december. Op de eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus) zullen er opendeurdiensten worden gehouden waarin er drie korte meditaties plaatsvinden. 

  Er zijn veel vrijwilligers nodig en wij willen u/jou vragen om mee te werken als vrijwilliger in de Augustijnenkerk om het gebouw te laten zien en zo mogelijk de Bijbelse boodschap aan bezoekers mee te geven. De vrijwilligers zullen zo worden ingedeeld dat elke persoon ongeveer 2½ uur in de kerk aanwezig is: van 11.00 - 13.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur. 

  Opgeven voor dit werk? Dan kunt u dit doen bij Jan-Kees Hartog, Jan Kapaan, Vincent van Willigen of Niek de Gier. We hebben uw/jouw steun nodig! 

  Hartelijke groet van de commissieleden, 

   

  Jan-Kees Hartog Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 078-6167360
  Jan Kapaan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
  Vincent van Willigen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06-51872645
  Niek de Gier Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
 • Bereikbaarheid Augustijnenkerk

  Als dichtsbijzijnde parkeergelegenheid bevelen wij u het (tijdelijke) parkeerterrein "Steegoversloot" (120 auto's, achter het Steegoversloot aan het Stek) aan, waar u voor tegen de normaal geldende tarieven kunt staan. Van hieruit is het ongeveer 5 minuten lopen naar de kerk.

  Het parkeren is op zondagmorgen tot 12:00 vrij, hieronder ziet u wanneer u wel moet betalen:

  • maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur
  • zondag van 12.00 tot 17.00 uur
  • 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag van 12.00 tot 17.00 uur

  Informatie over huren van de Augustijnenkerk op de website van de Augustijnenkerk

  Aanvraagformulier huur Augustijnenkerk

   

Inloggen

Registreren