• 02

Commissies

Evangelisatie

Evangelisatie

Veel mensen hebben vragen over het christelijk geloof. U ook? Bent u nieuwsgierig geworden naar wat er in de Bijbel staat? Wij vertellen u er graag meer over!

Onze drive is om mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met het christelijk geloof, het evangelie te vertellen. Een ander woord voor evangelie is blijde boodschap. Deze blijde boodschap wordt heel duidelijk weergegeven in Johannes 3:16:

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon (Jezus) gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Lees meer


Zending

Zending

De zendingscommissie wil betrokkenheid creëren van gemeenteleden bij de zending en het zendingsbewustzijn vergroten. In de eerste plaats is gebed hierbij van groot belang. De commissie organiseert allerlei activiteiten om gelden in te zamelen ten gunste van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en andere zendingsorganisaties. De commissie bestaat momenteel uit 6 leden.

Lees meer


Hulpactie Roemenië

Hulpactie Roemenië

Kort na de revolutie in Roemenië in 1989 werd de commissie Hulpactie Roemenië opgericht, onder verantwoording van de Diaconie van de Hervormde gemeente Dordrecht.

Onze doelstelling is het bieden van structurele hulp aan christelijke gemeenten en organisaties in Roemenië. Indien nodig wordt ook noodhulp geboden. Kernbegrippen hierbij zijn christelijke naastenliefde, eigen inbreng en actieve participatie van de ‘ontvangende partij’, en het versterken van de capaciteiten van de ‘ontvangende partij’.

Lees meer


HGJC

HGJC

Het jeugdwerk dat in onze beide wijkgemeenten plaatsvindt, wordt gecoördineerd door de Hervormd Gereformeerde Jeugd Commissie (HGJC). De HGJC werkt onder verantwoording van de wijkgemeenten 2 en 7. Jaarlijks wordt er een kaderavond georganiseerd, om leidinggevenden in het jeugdwerk toe te rusten.

Lees meer


Orgel

Orgel

In de erediensten neemt het zingen van de liederen een belangrijke plaats in. God troont op de lofzangen van Israel (Psalm 22:4).

Het doel van de orgelcommissie is om dit orgelspel in de erediensten verantwoord en tot eer van God te laten verlopen en daartoe zaken die hiermee te maken hebben af te stemmen. 

De belangrijkste taak van de orgelcommissie is het op een verantwoord niveau houden van de begeleiding van de gemeentezang voor zowel de wijken 2 als 7.

Lees meer


Gemeentedag

Gemeentedag

De gemeentedag is een dag voor jong en oud, waarop ruimte is voor ontmoeting, zang, bezinning en daarnaast allerlei sportieve, creatieve en ontspannende activiteiten. Het thema van de laatste gemeentedag in 2022 was: "Samen aan tafel", het jaarthema van de PKN.
De volgende gemeentedag zal medio 2024 weer worden georganiseerd.

Giften

Giften zijn altijd hartelijk welkom op IBAN NL33 INGB 0000 6506 84 tnv Hervormde wijkgemeente 7 o.v.v. gemeentedag.

 

Lees meer


Rommelmarkt

Rommelmarkt

Al sinds 1978 wordt er tweejaarlijks rond de Pauluskerk een rommelmarkt gehouden. Tot 1990 kleinschalig in de wijkzaal, daarna steeds groter opgezet met ook kramen buiten tot uiteindelijk de grootte die het nu heeft. De opbrengst is al die jaren voor een groot gedeelte naar binnen- en buitenlandse zendingsdoelen gegaan en naar een klein zichtbaar project in de Pauluskerk (voorzetramen, inloopmatten, automatische deur, etc)

Lees meer

Inloggen

Registreren