• 08

Gemeentedag

De gemeentedag is een dag voor jong en oud, waarop ruimte is voor ontmoeting, zang, bezinning en daarnaast allerlei sportieve, creatieve en ontspannende activiteiten. Het thema van de laatste gemeentedag in 2022 was: "Samen aan tafel", het jaarthema van de PKN.
De volgende gemeentedag zal medio 2024 weer worden georganiseerd.

Giften

Giften zijn altijd hartelijk welkom op IBAN NL33 INGB 0000 6506 84 tnv Hervormde wijkgemeente 7 o.v.v. gemeentedag.

 

Inloggen

Registreren