• 02

Hulpactie Roemenië

Kort na de revolutie in Roemenië in 1989 werd de commissie Hulpactie Roemenië opgericht, onder verantwoording van de Diaconie van de Hervormde gemeente Dordrecht.

Onze doelstelling is het bieden van structurele hulp aan christelijke gemeenten en organisaties in Roemenië. Indien nodig wordt ook noodhulp geboden. Kernbegrippen hierbij zijn christelijke naastenliefde, eigen inbreng en actieve participatie van de ‘ontvangende partij’, en het versterken van de capaciteiten van de ‘ontvangende partij’.

Van noodhulp naar structurele hulp

Vele goederen zijn vanaf 1990 naar Roemenië gegaan. De eerste hulptransporten bestonden vooral uit primaire levensbehoeften: eten, kleding, medicijnen en verbandmiddelen. De laatste jaren kon de aandacht meer gericht worden op structurele hulp. Verschillende projecten zijn reeds afgesloten of in een afrondende fase. Het uitgangspunt hierbij is: stimuleer het Roemeense volk om zelf projecten ter hand te nemen en lever hen de (financiële) middelen, bij voorkeur van eigen bodem. Daarnaast blijft hulp in primaire levensbehoeften steeds noodzakelijk.

Aandachtsgebied

Sinds 1993 richt de commissie zich vooral op de christelijke gemeenten van Szalárd en Paleu, twee dorpen op ca 30 km van de grens in westelijk Roemenië.  De contacten lopen via de predikanten van deze gemeenten, Ds. Botond Varga en Ds. Laslö Köteles.

In het stadje Codlea, gelegen in centraal Roemenië wordt een opvanghuis voor Roma-kinderen financieel gesteund door middel van het bekostigen van de huiswerkbegeleiding.

Financiën

De realisatie van projecten en noodhulp is grotendeels afhankelijk van giften.  Ook worden verschillende wervingsacties georganiseerd, zoals de jaarlijkse kerstpakkettenactie en oliebollenactie.

En telkens weer worden harten geneigd om te geven. God daarvoor de eer!

De penningmeester kan u jaarlijks een overzicht geven van de inkomsten en de uitgaven.

Contacten Szalárd en Panleu

Twee keer per jaar wordt de gemeenten van Szalárd  en Paleu bezocht door twee commissieleden. Zij stellen zich op de hoogte van de vorderingen mbt de lopende projecten, inventariseren de noden en behoeften en verstevigen de onderlinge band.   

Nieuwsbrief

Drie keer per jaar geeft de commissie een nieuwsbrief uit waarin de actuele ontwikkelingen worden vermeld. Deze wordt uitgereikt op zondagochtend voor aanvang van de kerkdienst.

Nieuwsbrief 48
Nieuwsbrief 47
Nieuwsbrief 46
Nieuwsbrief 45
Nieuwsbrief 44
Nieuwsbrief 43
Nieuwsbrief 42
Nieuwsbrief 41
Nieuwsbrief 40
Nieuwsbrief 39
Nieuwsbrief 38
Nieuwsbrief 37
Nieuwsbrief 36
Nieuwsbrief 35
Nieuwsbrief 34
Nieuwsbrief 33

Commissieleden

T. Oosterwijk sr., voorzitter
Tel: 078-6163861
G.J. Nelemans, secretaris
Tel: 078-7501687
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
P. Theunisse, penningmeester
Tel: 06-19063547
L. Reedeker, lid
Tel: 078-6137077
A. Soare, lid
Tel: 078-3150280

Giften

Giften kunt u storten op nummer IBAN: NL20 INGB 0000 105099, ten name van ‘Hulpactie Roemenië’, diaconie Herv. Gem. Dordrecht. Het RSIN nummer van de Centrale Diaconie is 005778682.

Inloggen

Registreren