• 24

Zending

De zendingscommissie wil betrokkenheid creëeren van gemeenteleden bij de zending en het zendingsbewustzijn vergroten. In de eerste plaats is gebed hierbij van groot belang. De commissie organiseert allerlei activiteiten om gelden in te zamelen ten gunste van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en andere zendingsorganisaties. De commissie bestaat momenteel uit 6 leden.

De activiteiten van de zendingscommissie bestaan o.a. uit:

  • Voorbereiding van drie zendingscollectes (Voorjaars-, Pinkster- en Najaars-collecte)
  • Verkoop van kalenderboekjes
  • Verwerking van postzegels, kaarten e.d., dat landelijk een behoorlijk bedrag aan inkomsten oplevert
  • Organisatie van o.a. zendingsavonden, ledenwerfacties e.d.
  • Verzameling en verdeling van zendingsgeld uit de kerkbussen
Het zendingswerk, ook van onze commissie, heeft maar één doel en dat is de verbreiding van het evangelie tot aan het uiterste van de aarde, tot eer van God en tot opbouw van Zijn Koninkrijk. Nieuwe medewerkers zijn hartelijk welkom! Wij geven u graag meer informatie.
 
 Lees hier de zendingsinfo van april.
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Peter Brussé, voorzitter
Tel: 078-6140726
Secretaresse: vacant 
John Fase, afgevaardigde kerkenraad
Tel: 078-7850551
Paul den Otter, afgevaardigde kerkenraad
Tel: 078-6142339
Anneke van Utrecht, algemeen lid
Tel: 078-6310017
Inloggen

Registreren