• 07

Gebedskring

Rond 1990 (precieze datum niet bekend) is in wijkgemeente 2 & 7 de gebedskring opgericht. Deze gebedskring bestaat nóg en komt iedere eerste zaterdag van de maand bij elkaar van 8.30 uur tot 9.30 uur in de consistorie van de Augustijnenkerk.

Invulling van de bijeenkomst
Er wordt gestart met zingen, bidden en lezen van een gedeelte uit de Bijbel met korte overdenking. Daarna wordt er samen gebeden voor de gemeente en overige zaken die de aandacht vragen in kerk en wereld. Een ieder is vrij om hardop te bidden of om gebedspunten aan te dragen.

Fil. 4 vers 6:
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God’.
Van harte uitgenodigd!

Inloggen

Registreren