• 24

Privacy

Privacybeleid Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 Dordrecht

privacy-afbeeldingDe Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 te Dordrecht (hierna te noemen "de wijkgemeente") respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De wijkgemeente heeft deze privacy verklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met de wijkgemeente.

U vindt de uitgebreide privacyverklaring van de wijkgemeenten 2 en 7 via deze link

Delen met derden

De wijkgemeente zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een contactverzoek met jou.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Om een evenement waar u zich voor heeft ingeschreven te organiseren. 

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd waarbij gebruik gemaakt wordt van het https-protocol omdat de wijkgemeente gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar de wijkgemeente, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

De wijkgemeente kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan de wijkgemeente verstrekt.
Bij de wijkgemeente kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je naam
  • Je e-mailadres
  • Je adres
  • Je telefoonnummer

De wijkgemeente verwerkt deze persoonsgegevens om je in staat te stellen in te loggen op het afgeschermde deel van de website en per e-mail contact met je te kunnen opnemen.

De wijkgemeente bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld en zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
De wijkgemeente maakt gebruik van Google Analytics. Doordat de bezoekgegevens geanonimiseerd worden en bij Google ingesteld is dat de data niet gedeeld mag worden is het niet nodig jou (bij het eerste bezoek aan de site) hiervoor toestemming te vragen.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Google Analytics

De wijkgemeente heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want de wijkgemeente maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is daarbij gemaskeerd.
Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt. De wijkgemeente heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan informatie wel aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De wijkgemeente heeft hier geen invloed op.

Er wordt naast Google Analytics geen gebruik gemaakt van andere Google diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien (via de afgeschermde profielpagina), te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar de webmaster van deze site (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot aanpassing of verwijdering door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. De wijkgemeente reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De wijkgemeente neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de webmaster van deze site (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) .

Disclaimer

De wijkgemeente is gerechtigd de inhoud van haar privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op deze website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://wijk2en7dordrecht.nl is de website van de Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 te Dordrecht.
Kijk voor alle contactinformatie op onze contactpagina

Inloggen

Registreren