Augustijnen- en Pauluskerk: beeld en geluid

Gepubliceerd op 08-03-2021 | Bijgewerkt 19-04-2021

Al in 2019 werd de werkgroep Beeld & Geluid actief. Dit naar aanleiding van klachten over de verstaanbaarheid van spraak in de Augustijnenkerk. Begin 2020 lag er een offerte voor een sterk verbeterde geluidsinstallatie. Helaas gooide de corona-crisis gooide roet in het eten....

Door de crisis werd op den duur ook de noodzaak gevoeld om een beter beeld uit te kunen zenden. Ook daar is de werkgroep in 2020 mee aan de slag gegaan.

Zij hebben in eerste instantie een plan van eisen opgesteld. Daarna is door "het geluidBuro" een akoestisch onderzoek gedaan in de Augustijnenkerk. Deze analyse werd vergezeld van een advies over de eisen die aan een nieuwe geluidsinstallatie gesteld dienen te worden. Op basis van dit advies zijn offertes aangevraagd voor een geluidsinstallatie in de Augustijnenkerk. Tegelijk werd offerte gevraagd voor een beeldinstallatie voor zowel de Pauluskerk als de Augustijnenkerk.

Tenslotte werd de aanbieders meteen advies gevraagd over de bruikbaarheid van de bestaande ringleiding in de Pauluskerk (in verband met de nieuwe vloer). Dit bleek uiterst zinvol, omdat de ringleiding inderdaad niet meer bruikbaar zou zijn omdat die momenteel onder de vloer ligt.
De nieuwe vloer zal wapening bevatten die het uitgezonden signaal zal blokkeren. Ook het plaatsen van een nieuwe ringleiding is dus nodig.

[Wijziging 19-04-2021] De offertes voor de beeld- en geluidsinstallatie zijn beoordeeld, en de keuze is gemaakt voor het bedrijf Schaapsound. Over circa 2 maanden hopen ze deze werkzaamheden uit te voeren.

Inloggen

Registreren