Pauluskerk: orgels (10)

Gepubliceerd op 2-10-2021

Actie en voortgang werkzaamheden orgel Pauluskerk

De definitieve opbrengst van de actie voor het orgel in de Pauluskerk is het mooie bedrag van € 9.306, -. We zijn verheugd en dankbaar met het behaalde resultaat! Graag willen wij iedereen nogmaals hartelijk bedanken die een financiële bijdrage hebben gedaan!

 

Inmiddels is het einde van de werkzaamheden in zicht aan het orgel in de kerkzaal. Veel werk is verzet door Van den Heuvel Orgelbouw, B&W elektro en niet te vergeten de vrijwilligers. De advisering bij het groot onderhoud werd namens de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk in Nederland gedaan door Cees van der Poel. De metalen en houten orgelpijpen zijn schoongemaakt, gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. Ook zijn de balgen (de longen van het orgel) en de windladen gecontroleerd en waar nodig van nieuw leer voorzien. Ook zijn bij de windladen correcties uitgevoerd om bestaande problemen op te lossen. Een deel van het pijpwerk in het orgel werd verplaatst om (voor zover mogelijk) meer ruimte te creëren waardoor een ander deel van het pijpwerk wat slecht bereikbaar was makkelijker te kunnen stemmen. Hiervoor werd ook een nieuwe trap en loopvloer in het orgel aangebracht, ook met het oog op de veiligheid.  Dit alles binnen de ruimtelijke en technische mogelijkheden in de orgelkamer. Een register (Sesquialter) werd met enkele tonen uitgebreid voor een verbeterde praktische bruikbaarheid in de praktijk. Tenslotte werd na terugplaatsing van alle orgelpijpen het orgel integraal gestemd. Het elektra in en bij het orgel is waar nodig aangepast aan de eisen van deze tijd, zijn de muren van achter en opzij van de orgelruimte opgeknapt en gesausd en is een nieuw beeldsysteem aangebracht om de organist zicht te geven op de kerkzaal en het liturgisch centrum.

Tijdens de gemeentedag op 9 oktober is er gelegenheid om het orgel te bekijken en uitleg te krijgen over de werkzaamheden die zijn verricht.

 Orgel in de wijkzaal

Het orgel in de wijkzaal is een aantal maanden geleden gedemonteerd, en opgeslagen in de montagehal van orgelbouwer Van den Heuvel. Tijdens de opslag is het orgel schoongemaakt, zijn er een aantal technische verbeteringen aangebracht en is het orgel door een aantal vrijwilligers geschuurd en in de olie gezet. De verwachting is dat het orgel eind oktober teruggeplaatst zal worden.

Kerkrentmeesters en werkgroep groot onderhoud orgel

Fotoalbum

1
2
3
4

Inloggen

Registreren