Stand van zaken omtrent bouwwerkzaamheden Pauluskerk en Augustijnenkerk (2)

Namens de kerkrentmeesters/bouwcommissie houden we u op de hoogte rondom de verschillende bouwwerkzaamheden. Dit betreft:

  • Dak en verbouwing van Hof 16
  • Keus gemaakt voor leverancier beeld- en geluidsinstallaties van Augustijnen- en Pauluskerk
  • Vertraging werkzaamheden Pauluskerk
  • Tegenvallers orgel Pauluskerk
  • Vrijwilligerswerk

De aannemer Woudenberg is druk bezig met de werkzaamheden van het dak van Hof 16. We kunnen concluderen dat het vernieuwen van dakpannen en panlatten hard nodig is. Op sommige plekken is het dakbeschot al aan het wegrotten. Ook zijn er restauratiewerkzaamheden nodig van de houtenbetimmering ter plaatse van de dakkapel en een hekwerk. Alles loopt hier tot nu toe volgens planning. Inmiddels is ook de vergunning aangevraagd voor de verbouwing op de verdieping.

De offertes voor de beeld- en geluidsinstallatie zijn beoordeeld, en de keuze is gemaakt voor het bedrijf Schaapsound. Over circa 2 maanden hopen ze deze werkzaamheden uit te voeren.

Bij de Pauluskerk lopen we helaas enkele weken vertraging op. De gaskachels moeten, tegen onze verwachtingen in, vervangen worden. Inmiddels is er een advies opgesteld en hiermee worden offertes opgevraagd voor een nieuwe verwarmingsinstallatie. Ook is er asbest gevonden in tegenstelling tot wat uit het eerste onderzoeksrapport is gebleken. Dit moet gesaneerd worden en zorgt voor de nodige vertraging. Zoals we het op dit moment inschatten hopen we het binnen de financiële middelen op te lossen. Voor ons als kerkrentmeesters best een aantal tegenvallers en we vragen dan ook uw gebed voor wijsheid en kracht in het vele werk.

Eind maart is door orgelbouwer Van den Heuvel het pijpwerk, windladen en verdere onderdelen uit het orgel gehaald en vervoerd naar de werkplaats. Daar wordt nu gewerkt aan controle en herstel van de vele onderdelen en het pijpwerk.
Nu het pijpwerk eruit is blijkt dat de algehele toestand van de verschillende onderdelen in een slechtere staat zijn, en dit geldt ook voor het pijpwerk. Dit betekent dat in het zeer moeilijk toegankelijke binnenwerk nu onvoorziene werkzaamheden geconstateerd zijn. De gevolgen van 54 jaar geen onderhoud komen nu naar voren.

Ook willen we de vrijwilligers danken voor het vele werk wat al is gedaan. Denk aan o.a. het uitzoeken van de zeer vele kabels onder de vloer, het beschermen en inpakken van de geluidsboxen, het voorbereiden van de electrabedrading voor de noodverlichting, het verplaatsen van het het kosters bedieningspaneel, het demonteren en afvoeren van de tijdelijk hulpconstructie onder de vloer, het losmaken en transporteren van alle kerkbanken naar de oude brandweer kazerne, het loskoppelen en demonteren/afvoeren van de gaskachels en leidingen en het lostrekken/afvoeren van de vloerbedekking.

Ook zijn de doorvoeren van de gaskachels ter plaatse van de sparingen in de buiten- en binnengevel vakkundig "'uitgetand" en dichtgemetseld. U/ jij leest dat we zonder deze vrijwilligers nog meer kosten zouden hebben gehad en we zijn hen daarom dankbaar voor hun geweldige inzet.

 

Meer informatie en foto's van de projecten op de renovatie-pagina

Inloggen

Registreren