• 07

Verenigingen

Mannenvereniging

Mannenvereniging "De waarheid der Schriften"

De mannenvereniging vergadert vanaf september tot april ongeveer vijftien keer, donderdagavond om de veertien dagen van 20.00 uur tot 21.30 uur in één van de zalen van de Pauluskerk. Tijdens onze bijeenkomsten bestuderen we met elkaar doorlopend een Bijbelboek. De leden bereiden dit thuis allemaal voor, zodat we een vruchtbare bespreking kunnen hebben. De bedoeling van een en ander is het vermeerderen van kennis van Gods Woord en het verdiepen van het geestelijke leven.

Lees meer


Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging "Niet in eigen kracht"

De vrouwenvereniging "Niet in Eigen Kracht" vergadert éénmaal in de veertien dagen op woensdagavond in één van de zalen van de Pauluskerk. De vergadering begint om 20.00 uur. Doorgaans wordt op zo'n avond een bijbelstudie uit de "Hervormde vrouw" behandeld. Meestal in een algehele bespreking, soms in een groepsgesprek. Soms wordt er een vrij onderwerp behandeld. Wij proberen zo met elkaar met Gods woord bezig te zijn.

Lees meer


Gesprekskring

Gesprekskring

Wil je een Bijbelstudie oppakken en tegelijk een aantal gemeenteleden (beter) leren kennen? Kom naar de gesprekskring! Van harte welkom!
Het kringwerk is een initiatief vanuit beide wijkgemeenten en functioneert al meer dan 30 jaar. Dit is een groep van zo’n 125 gemeenteleden in de leeftijd tussen de 20 en 60 jaar. Verdeeld over 9-10 groepen kom je één keer in de drie weken bij elkaar, bij iemand thuis, om een Bijbelgedeelte te lezen en daarover in gesprek te gaan.

Lees meer


JV Menorah

JV Menorah

Menorah is dé jeugdvereniging voor iedereen die 16 jaar of ouder is. We denken met elkaar na over de Bijbel en hoe we Gods Woord kunnen toepassen in ons leven: bijvoorbeeld op school, op je werk en in keuzes waar je mee te maken krijgt.

Lees meer


Jeugdclub Rafidim

Jeugdclub Rafidim

Ben je tussen de 12 en 16 jaar oud, dan is dit stukje speciaal voor jou bestemd. Rafidim is een gemengde club van jongens en meisjes die gemiddeld zo 'n vier keer per maand bij elkaar komen: 3 keer op zondag en 1 keer op een vrijdagavond. Tijdens de zondagvergadering zijn we rondom een thema met Gods Woord bezig d.m.v. bijbelstudie en/of creatief. De vrijdagavonden hebben een meer ontspannend karakter. Denk bijvoorbeeld aan zwemmen, sportavonden, een overlevingstocht of een strandwandeling. Daarnaast is een hoogtepunt van de club het jaarlijkse kamp, wat rond Hemelvaart plaatsvindt.

Lees meer


Zondagsschool

Zondagsschool

De Heere Jezus zette de kinderen in het midden van Zijn discipelen en stelde hen tot een voorbeeld. Kinderen hebben een eigen plek, een eigen aanpak nodig in de gemeente. Zij verdienen Bijbels onderwijs, dat afgestemd is op hun belevingswereld.

Rooster seizoen jan-apr 2024

Onze visie is vastgelegd in het visiedocument.

Vanaf medio September tot April wordt volgens een rooster op zondag voor de kinderen van de gemeente zondagsschool gehouden. Na de morgendienst zijn de kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar welkom in de Ds. J. Bogermanschool aan de Prof. Waterinklaan 43, waar we om 11:30 uur beginnen en om 12:30 eindigen.

Lees meer

Inloggen

Registreren