• 07

Zondagsschool

De Heere Jezus zette de kinderen in het midden van Zijn discipelen en stelde hen tot een voorbeeld. Kinderen hebben een eigen plek, een eigen aanpak nodig in de gemeente. Zij verdienen Bijbels onderwijs, dat afgestemd is op hun belevingswereld.

Rooster seizoen jan-apr 2024

Onze visie is vastgelegd in het visiedocument.

Vanaf medio September tot April wordt volgens een rooster op zondag voor de kinderen van de gemeente zondagsschool gehouden. Na de morgendienst zijn de kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar welkom in de Ds. J. Bogermanschool aan de Prof. Waterinklaan 43, waar we om 11:30 uur beginnen en om 12:30 eindigen.

Groepsindeling

De groepsindeling van de zondagsschool loopt gelijk met de groepsindeling op de basisschool. Zondagsschool groep 1 (basisschool 1,2,3), groep 2 (basisschool 4,5 en 6), groep 3 (basisschool 7,8).

Invulling van het uur

De kinderen luisteren het eerste half uur naar een Bijbelse geschiedenis door één van de twee leidinggeven en worden een aantal liederen gezongen. Daarna volgt de verwerking in de vorm van een kleurplaat, een eenvoudig knutselwerkje, quiz of ander spel. Om de band met de kinderen wat te verstevigen, organiseert de leiding om de paar maanden een vrijdagavondactiviteit. Deze wordt interactief ingevuld, waarbij kinderen van buiten de zondagsschool ook welkom zijn. De vrijdagavond activiteiten staan ook op het rooster vermeld.

Materialen en stimulering

De kinderen uit groep 1 krijgen bij hun aanwezigheid een sticker op hun naamkaart. Als de kaart vol is, mogen ze een klein presentje uitkiezen. De kinderen uit groep 2 krijgen, na het juist opzeggen van de te leren tekst, 4 punten. Na het behalen van 30 punten krijgen zij een klein presentje. In groep 3 krijgen de kinderen voor aanwezigheid en goed meedoen 2x op een jaar een 'beloning'. De leiding gebruikt de methode van de Hervormde Zondagsscholenbond, die roosters uitgeeft met Bijbelvertellingen en materiaal met bijpassende verwerkingen.

Feestdagen

Aan het eind van elk jaar is er een kerstfeestviering, die we samen met de gehele gemeente vieren. Iedere groep draagt bij aan het kerstfeest, door middel van zang, opzeggen of voorlezen van teksten of gedichten en muzikale medewerking. Tijdens het programma is er een vrije vertelling.
Tijdens de kerstviering wordt er ook stilgestaan bij het moment dat de oudste kinderen afscheid nemen van de zondagsschool. Zij krijgen een getuigschrift en Bijbel overhandigd. Zij verlaten aan het einde van het seizoen de zondagsschool.
Als het mogelijk is, sluiten we af met een viering in Vreedonk. We zorgen met alle groepen voor een invulling van een eredienst op een zondagmiddag in het zorgcentrum. Deze vind plaats rondom Pasen.

Tenslotte

Heeft u kinderen in bovengenoemde leeftijd, breng dan eens een bezoekje aan de zondagsschool. U bent er hartelijk welkom. De leidinggevenden hopen van harte dat God Zijn beloften zal vervullen bij het doorgeven en bewaren van Zijn Woord. Christus zei immers: "Zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen en het bewaren."

Een hartelijke groet namens alle leidinggevenden:

Groep 1: Nelline van Veluw, Ardjan van Hemert, Bart van Die, Anne Korpershoek
Groep 2: Hanna Korpershoek, Johan Hovestadt, Anthony Priester, Anneke Farelly;
Groep 3: Miranda Baas, Peter Clements, Maarten Nelemans, Elsemarie den Boer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Johan Hovestadt, voorzitter 
Tel: 06-29801516
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen

Registreren